Email: buigia@buigiaplastic.com      Hỗ trợ tư vấn: 028 6686 9999

Facebook Google twitter G+ Youtube

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt
Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt

Tin tức

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt

04-07-2023 04:43:20 PM - 629

Đại diện Lãnh đạo BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án Đại diện Lãnh đạo Bui Gia Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án SunGarden Đà Lạt. Bui Gia Plastic tự hào là nhà cung cấp  vật tư M&E cho dự án và  được đánh giá là nhà cung cấp có uy tín nhất tại dự án. Luôn  đảm  bảo được chất lượng và tiến độ giao hàng xuyên suốt quá trình của dự án.

Một số hình ảnh được ghi lại tại sự kiện:

 

 

 

 

 

GбЊI
SMS
MAP