Email: buigia@buigiaplastic.com      Hỗ trợ tư vấn: 028 6686 9999

Facebook Google twitter G+ Youtube

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES
Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES

Tin tức

Đại diện BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES

04-07-2023 04:33:17 PM - 451

Đại diện Lãnh đạo BUI GIA Plastic tham dự Lễ Cất Nóc dự án TECO FELICE HOMES -Tập đoàn Tecco Group làm chủ đầu tư. Quy mô 8.511m2. Dự kiến dự án sẽ cung cấp ra thị trường tổng số 846 căn hộ.

 

 

BUI GIA Plastic tự hào là nhà cung cấp  vật tư M&E cho dự án và được đánh giá là nhà cung cấp có uy tín nhất tại dự án. Luôn đảm bảo được chất lượng và tiến độ giao hàng xuyên suốt quá trình của dự án.

 

GбЊI
SMS
MAP